Tháng: Tháng Hai 2018

Lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn quan trọng đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ khi mới ra đời, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 22 năm phát triển không ngừng và đạt được nhiều thành công. Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng.

Bài viết liên quan:

Cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán tác động như thế nào tới nền kinh tế

Lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam
Ảnh: Minh họa

Ngày 28/11/1996: Thành lập Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Ngày 11/07/1998: Khai sinh Thị trường chứng khoán Việt Nam với sự thành lập của trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh – HOSE. Là nơi trao đổi các cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác cho những người môi giới và người mua bán cổ phiếu.

Ngày 28/07/2000: Phiên giao dịch đầu tiên với 2 cổ phiếu là REE và SAM. Lúc này một tuần chỉ có 2 phiên giao dịch.

Năm 2005: Thành lập Trung tâm lưu ký Việt Nam – VSD. Trung tâm lưu ký chứng khoán có nhiệm vụ quản lý sự sở hữu chứng khoán của khách hàng, nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Ngày 08/03/2005: Thành lập trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (Tiền thân của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX).

Ngày 24/06/2009: Vận hành sàn giao dịch chứng khoán Upcom. Mục đích của việc này là để quản lý giao dịch các cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết trên HOSE và HNX.

Ngày 06/02/2012: Ra mắt chỉ số VN30. VN30 ra đời đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết của thị trường. Nó cũng là cơ sở để phát triển các quỹ đầu tư chỉ số, quỹ ETF.

Ngày 04/09/2012: Rút ngắn thời gian thanh toán từ T+4 xuống T+3.

Ngày 15/01/2013: Điều chỉnh biên độ giao dịch HOSE +/- 7%, HNX +/- 10%

Ngày 22-29/7/2013: HOSE và HNX kéo dài thời gian giao dịch đến 15h00

Ngày 01/07/2015: Upcom điều chỉnh biên độ giao dịch từ +/-10% lên +/-15%.

Ngày 01/01/2016: Rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 xuống T+2.

Ngày 01/07/2016: Khách hàng có thể bán chứng khoán đang chờ về tài khoản chứng khoán.

Trải qua gần 20 năm vận hành, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển tới mức: giá trị bình quân giao dịch đạt trên 3.000 tỷ đồng/phiên; hơn 700 công ty và quỹ đầu tư niêm yết trên HOSE và HNX; thị trường đã huy động được khoảng 80 tỷ USD cho nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán tác động đến nền kinh tế như thế nào?

Từ khi ra đời, tác động của thị trường chứng khoán đến nền kinh tế chung là không hề nhỏ. Thị trường chứng khoán (TTCK) đang ngày càng trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp và đang dần trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

thị trường chứng khoán tác động tới nền kinh tế
Ảnh minh họa

Hình thành hệ thống tài chính đa trụ cột

Từ khi TTCK mới thành lập cho đến năm 2010, lượng vốn huy động từ cổ phiếu, trái phiếu còn hạn chế, nhưng đến giai đoạn 2010-2014, tổng lượng vốn huy động được tăng mạnh, đạt 717.000 tỷ đồng, gấp 19 lần giai đoạn trước 2010. Đặc biệt vào năm 2014, TTCK huy động cho nền kinh tế 283.000 tỷ đồng, đạt 23% vốn đầu tư toàn xã hội.

Là một kênh đầu tư hấp dẫn

Những năm vừa qua, số lượng người tham gia TTCK ngày càng nhiều, tính thanh khoản tăng lên tục. Điều này thể hiện mức độ quan tâm của xã hội đến TTCK. Tính đến năm 2014, tổng số tài khoản đầu tư là 1,4 triệu. Số lượng nhà đầu tư nước ngoài cũng đang tăng nhanh. Cùng với đó, tính thanh khoản của thị trường trong giai đoạn 2010-2015 bình quân đạt 2.900 tỷ đồng/phiên.

Giúp đẩy mạnh công tác cải cách, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

TTCK thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Ảnh minh họa.

Với sự phát triển của mình, TTCK đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước. Năm 2014, thủ tướng ban hành Quyết định gắn việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Điều này làm nên tính minh bạch cho hoạt động cổ phần hóa. Các công ty đã cổ phần hóa nhìn chung đạt hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh. Tính công khai minh bạch, trình độ quản trị trong các doanh nghiệp tham gia cổ phần hóa cũng không ngừng được nâng cao.

Kết luận: Thị trường chứng khoán ra đời mang lại những tác động tích cực tới nền kinh tế Việt Nam. Là một kênh huy động vốn quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên TTCK vẫn là kênh đầu tư mang nhiều rủi ro, nhà nước cần có các biện pháp hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư mới có thể huy động nhiều hơn nữa nguồn tiền nhàn rỗi đi vào chứng khoán.

Ngày giao dịch T+2 và T+3 trong đầu tư chứng khoán

Đối với những người đang muốn tìm hiểu về thị trường chứng quán và các quy trình thủ tục đầu tư, ngày thanh toán, giao dịch T+2 và T+3 là điều cần phải nắm vững khi tìm hiểu kiến thức chứng khoán.

Ngày giao dịch thanh toán T+3

Ngày T+2, T+3 là gì?

Khi giao dịch chứng khoán, bạn tiến hành đặt lệnh mua/bán thành công thì ngày đó được tính là ngày T+0. Và các ngày làm việc tiếp theo của thị trường chứng khoán lần lượt là T+1, T+2, T+3. Theo Luật Chứng khoán hiện nay, trong trường hợp bạn mua cổ phiếu thì đến 16h30’ ngày T+2, cổ phiếu bạn mua mới về đến tài khoản của bạn. Và sang ngày tiếp theo là T+3 bạn mới có thể bán được chúng. Tương tự như vậy, khi bạn bán cổ phiếu, đến 16h30’ ngày T+2 thì tiền mới về đến tài khoản của bạn.

Từ đó, Ngày giao dịch chính là ngày mà bạn đặt lệnh mua/bán thành công (T+0), và Ngày thanh toán là ngày cổ phiếu về đến tài khoản của người mua, tiền về đến tài khoản của người bán (T+2).

Việc xác định ngày T+2 rất quan trọng. Nó dùng để xác định việc nhà đầu tư có được nằm trong danh sách các cổ đông của công ty hay không. Ví dụ như bạn vừa đặt lệnh mua cổ phiếu của công ty A thành công, ngày hôm sau (T+1) công ty chốt danh sách cổ đông, thì bạn không được nằm trong danh sách cổ đông của công ty, vì thế không được hưởng một số quyền lợi nhất định của cổ đông năm đó.

Có thể mua, bán chứng khoán trong ngày?

Theo thông tư 203 của bộ tài chính, nhà đầu tư được phép mua, bán chứng khoán trong ngày, cụ thể như sau: Đối với những cổ phiếu nhà đầu tư đã mua trên hệ thống và đang trong quá trình chuyển quyền sở hữu, nhà đầu tư được phép bán nó ngay trong ngày hôm đó (T+0). Điều kiện là lệnh mua trước đó của nhà đầu tư phải nằm trong phiên khớp lệnh liên tục, và số chứng khoán bán phải bằng số mua trong cùng ngày giao dịch và ngược lại. Điều này có tác động rất tích cực đến ngành chứng khoán bởi tính thăng khoản được đẩy mạnh, nhà đầu tư có ít tiền nhưng vẫn giao dịch được nhiều. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên chú ý phương pháp này chứa đựng nhiều rủi ro do hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ.

Đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực cần có nhiều thời gian để kiểm soát. Mời nhà đầu tư tham khảo các khóa học chứng khoán dành cho người mới bắt đầu tại: Khóa học chứng khoán online

Cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển rõ rệt. Thị trường đang đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn trong quá trình phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.

Cơ hội của ngành chứng khoán
Hình 1: Cơ hội

Cơ hội

Nền kinh tế chung thuận lợi: Năm 2017, tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng nhanh, vì thế ở khắp các châu lục, thị trường chứng khoán đều tăng trưởng tốt hơn dự báo. Tại Việt Nam, 2017 là một năm mà nền kinh tế phát triển rất tốt. GDP đạt 6.81%, lạm phát giảm, kim ngạch xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài đều ở mức cao kỷ lục.

Thị trường chứng khoán đang trên đà phát triển cả về lượng và về chất: Chất lượng của các doanh nghiệp tham gia thị trường cũng rất cao: Trong năm 2017, các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán có doanh thu, lợi nhuận và số công ty có lợi nhuận 9 tháng đầu năm đều tăng lên rõ rệt so với năm 2016. Tính thanh khoản của thị trường tăng lên đáng kể . Sự ra đời của chứng khoán phái sinh góp phần hoàn thiện cơ cấu của thị trường chứng khoán. Tại buổi lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm 2018, bộ trưởng bộ tài chính Đinh Tiến Dũng cũng đã nêu ra quyết tâm của chính phủ trong việc đề ra và thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Theo như trên, nền tảng kinh tế Việt Nam và thế giới đang phát triển tốt, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng đang được hoàn thiện, cùng với đó chất lượng và quy mô các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy, các doanh nghiệp niêm yết chắc chắn sẽ thành công hơn trong công việc huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế. Sự đi lên của thị trường chứng khoán Việt Nam là điều tất yếu.

Thách thức của ngành chứng khoán
Hình 2: Thách thức của thị trường chứng khoán

Thách thức

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước: Đây là thuốc chữa cho căn bệnh kinh niên: vô trách nhiệm, ỷ lại, lãng phí, kém hiệu quả của nhiều doanh nghiệp nhà nước. Cũng là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công việc quản lý ngân sách nhà nước. Nếu tiến độ cổ phần hóa được đẩy nhanh, nguồn lực rất lớn của nhà nước này sẽ là một lực đẩy rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam, kéo theo đó sẽ là sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Cần nhiều hơn nữa tính minh bạch thị trường: Tính minh bạch là yếu tố quyế định trong việc thu hút vốn đầu tư cho nền kinh tế. Giai đoạn 2010-2011, câu chuyện về Công ty CP Dược Viễn Đông (DVD) hội tụ đầy đủ các yếu tố tiêu cực nhất của TTCK Việt Nam như làm giá cổ phiếu, lập báo cáo tài chinh gian dối để lừa đảo nhà đầu tư. Cùng với đó là sự xuất hiện của vô số “đội lái” trên thị trường. Điều này góp phần thêm vào cái nhìn tiêu cực tới thị trường chứng khoán Việt Nam.

Huy động vốn đang ngủ yên và từ các kênh đầu tư khác: Tại sao rất nhiều người dân lại chọn việc gửi tiền vào ngân hàng hoặc mua vàng để cất giữ ở nhà? Làm thế nào để người dân mang tiền đó góp vốn cho các doanh nghiệp? Trả lời được những câu hỏi này, thị trường chứng khoán sẽ đạt được thành công trong công việc huy động vốn cho nền kinh tế. Có hai nguyên nhân dẫn tới suy nghĩ trên: Một là người dân đang nhìn vào việc đầu tư chứng khoán như là một hành động đầy tính rủi ro. Tăng tính minh bạch cho thị trường lại một lần nữa được nhắc đến. Thứ hai là kiến thức về đầu tư chứng khoán chưa được phổ cập kiến thức đến tất cả mọi người dân. Điều này đòi hỏi các công ty chứng khoán, các phương tiện truyền thông đại chúng nỗ lực hơn rất nhiều để nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán cho người dân. Làm cho người dân tự tin hơn, thông minh hơn trong việc sử dụng đồng vốn để đầu tư.

Kết luận: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn lao trong quá trình phát triển. Điều rất đáng mừng là cả nhà nước và các doanh nghiệp đang nỗ lực hết mình trong công việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng tính minh bạch thị trường, phổ cập kiến thức về chứng khoán cho người dân. Chắc chắn thị trường chứng khoán Việt Nam còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.